Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bắc Biển Đông gió giật cấp 8, biển động mạnh

Tin mới

06/12/2012 07:07


T.Nguyên