Vĩnh Long: Người nuôi cá tra bán cá dưới giá thành, hiện 20.000-21.000đ/kg, lỗ 3.000-4000đ/kg

Tin mới

02/01/2013 11:20

T.Tiên