Vĩnh Long tập trung phát triển diện tích thanh long, bưởi Năm Roi, cam sành theoVietGAP, GlobalGAP