Vĩnh Long: Thí điểm lắp đặt điện kế điện tử ứng dụng công nghệ mới trong ghi đo chỉ số điện năng từ xa

Tin mới

10/11/2012 11:40

B.T.H