VN điều trực thăng cứu 1 thuyền viên Philippines trên tàu M/T DS Vision

Tin mới

06/11/2012 13:11

 
Phong Linh