VN hiện có 4–5 triệu người phơi nhiễm chất độc hóa học và 3–4 triệu nạn nhân da cam

Tin mới

06/12/2012 01:00

M.Nhung