Với 836 bức ảnh về người khuyết tật, sách “Họ đã sống như thế” của Nguyễn Á xác lập kỷ lục VN

Tin mới

27/10/2012 18:27

 

T.Kim