Vòng đàm phán mới giữa chính quyền Colombia và FARC diễn ra từ 18-10 tại Na Uy

Tin mới

18/10/2012 09:00

M.Nhung