WB hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013 xuống 2,4%

Tin mới

16/01/2013 16:58

 

T.Nguyên