WB thông qua khoản tín dụng và tài trợ 245 triệu USD cho Myanmar

Tin mới

03/11/2012 18:14

T.Kim