WFP cam kết viện trợ khẩn cấp 336 tấn lương thực cho Triều Tiên

Tin mới

04/08/2012 11:19

B.T.H