Xác tàu Costa Concordia lật gần đảo Giglio (Ý) sẽ được di dời chậm nhất là tháng 9-2013

Tin mới

14/01/2013 03:36

M.Nhung