Xâm nhập mặn xuất hiện sớm tại ĐBSCL, hiện vào đất liền gần 40km ở Trà Vinh

Tin mới

09/01/2013 20:40

M.Nhung