Ý: Hơn 150.000 người ký đơn kiến nghị đòi bảo tàng Louvre (Pháp) trả lại kiệt tác Mona Lisa

Tin mới

08/09/2012 14:59

B.T.H