Yemen: Ông Ziyad al-Qadhi, lãnh đạo đảng GPC bị sát hại trong một trận phục kích tối 5-10

Tin mới

06/10/2012 22:35

T.Tiên