Yonhap: Ông Kim Kyok-Sik trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Triều Tiên

Tin mới

29/11/2012 16:46

 
 
Phong Linh