Ngày làm việc đầu tiên của ĐH XI Công đoàn Việt Nam

Tin mới

27/07/2013 21:15

Sáng 27-7, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã có ngày làm việc đầu tiên tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô, Hà Nội.

Quang Liêm