Đêm nhạc tiễn biệt nhạc sĩ Phạm Duy

Tin mới

31/01/2013 21:13

Nhóm nghệ sĩ quý mến nhạc sĩ Phạm Duy và phòng trà Đồng Dao tổ chức đêm nhạc tiễn biệt nhạc sĩ Phạm Duy sẽ gửi viếng toàn bộ doanh thu đêm diễn cho gia đình nhạc sĩ Phạm Duy - diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 1-2 tại phòng trà Đồng Dao.