80% người khuyết tật học nghề có việc làm

Tin mới

29/01/2013 21:23

Trường ĐH Văn Lang TPHCM và dự án hòa nhập người khuyết tật Việt Nam (CRS Việt Nam) vừa tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về tính bền vững của mô hình đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật (ITIP) tại Trường ĐH Văn Lang TPHCM.

Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nghề cho người khuyết tật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thực tế tuyển dụng tại các doanh nghiệp, việc làm cho học viên sau tốt nghiệp...

Dự án ITIP triển khai từ năm 2009, đến nay đã đào tạo công nghệ thông tin về lập trình viên, đồ họa và họa viên kiến trúc, tin học cho hơn 400 học viên là người khiếm thị, khiếm thính. Tỉ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm ổn định đạt trên 80%.

 

Ph.Anh