Bổ sung các tiêu chí về gia đình văn hóa

Thứ Ba, 00:59  19/05/2009

(NLĐ)- Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà vừa giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP – Thường trực Ban Chỉ đạo “Năm 2009 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, nghiên cứu, đề xuất và tổng hợp báo cáo kiến nghị của các đơn vị có liên quan về tiêu chí đánh giá “Khu dân cư tiên tiến – văn hóa” và “Gia đình văn hóa” để trình Ban Chỉ đạo xem xét.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị UBND TP bổ sung tiêu chuẩn xét “Khu dân cư tiên tiến – văn hóa” và “Gia đình văn hóa”. Công ty Điện lực TP cũng kiến nghị đưa tiêu chí sử dụng điện đúng theo quy định của pháp luật vào nội dung đánh giá và công nhận các danh hiệu trên.

A.Nguyệt
Thích
[Quay lại]