TỶ GIÁ USD/VND
21.320 VND

GIÁ VÀNG SJC
55.240.000/Lượng