Những điều cần lưu ý sau khi làm thẩm mỹ răng

Tuy nhiên, những răng đã lấy tủy để làm thẩm mỹ, cũng như những răng có bệnh lý cần lấy tủy thì không còn được khỏe và rắn chắc như những răng tủy còn sống. Do vậy sau khi làm không nên cắn xé những vật cứng bằng những răng đó để tránh gãy, vỡ.
Nếu sau điều trị tủy mà răng vẫn đau nhức, người bệnh cần tới các cơ sở răng hàm mặt để được khám và chụp Xquang răng tại các cơ sở răng hàm mặt để tìm nguyên nhân. Những nguyên nhân đó có thể là: lấy tủy răng chưa triệt để; hàn ống tủy chưa đạt yêu cầu, hoặc những răng đó đã bị viêm quanh cuống răng.

Tuyø theo keát quaû coù ñöôïc maø bác sĩ nha khoa sẽ có lời khuyên sát thực với tình trạng bệnh.

channelvn