Bộ GDĐT chuẩn bị triển khai cổng e-Learning

Theo ông Ngọc, hiện nay công tác khai thác và sử dụng e-Learning đã và đang được thực hiện tại một số trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia… Tuy nhiên, những dự án đó mới dừng ở mức nghiên cứu chứ chưa công bố được các sản phẩm có khả năng dùng trong thực tế. Một số công ty cũng có những bước đi đầu tiên về e-Learning như Công ty đầu tư phát triển công nghệ FPT đã đưa vào sử dụng trang web http://www.elearning.com.vn/ với nội dung chủ yếu là dạy tiếng Anh. Công ty NCS cũng có một số sản phẩm e-Learning, bao gồm hệ thống quản lý đào tạo (LMS/LCMS), công cụ giả lập (Simulation Tool), chủ yếu phục vụ theo đặt hàng của các khách hàng Nhật Bản.
Ông Ngọc khẳng định, cổng e-Learning của Bộ GDĐT mang tính toàn diện hơn, gồm các kiến thức cơ bản, giúp mọi người hiểu biết về lĩnh vực này. Đây cũng là nơi cung cấp các bài viết về công cụ, chuẩn, sách, thuật ngữ, thiết bị và mạng e-Learning nhằm trang bị cho người dùng mọi kiến thức và nội dung của loại hình đào tạo này. Trong quá trình xây dựng, Trung tâm tin học Bộ GDĐT tham khảo nhiều cổng e-Learning khác nhau trên thế giới và sử dụng nhiều phần mềm sản phẩm giáo dục mã nguồn mở.

Cũng trong hội thảo này, đại diện Marcus Lim của hãng Cisco nhận xét, triển khai e-Learning tại Việt Nam còn một số khó khăn như cơ sở hạ tầng chưa đủ mạnh và đặc biệt là vấn đề thiếu nhân lực vì theo ông, loại hình đào tạo này chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi những người làm công tác giáo dục thấu hiểu và áp dụng được công nghệ. Ông nhận định, e-Learning không thể thành công một sớm một chiều mà cần phải có những nỗ lực lớn về mọi mặt, đặc biệt là trong phát triển công cụ hỗ trợ và phổ biến chúng cùng phương pháp thiết kế giảng dạy cho giáo viên.

channelvn