234 sáng kiến cải tiến, làm lợi 950 triệu đồng

 Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện được 73 công trình sản phẩm mới, trong đó có 14 công trình được doanh nghiệp khen thưởng với số tiền trên 56 triệu đồng từ giá trị làm lợi. Một số công trình sản phẩm mang tính kinh tế cao như: sản phẩm nồi cơm điện chất lượng cao của Công ty Minh Khoa; sản xuất máy đóng đáy lon của Công ty Cổ phần Bao bì Hộp thiếc Cầu Tre với giá thành chỉ bằng 70% so với máy mua từ nước ngoài nhưng chất lượng tương đương.

channelvn