EduNet mở cổng E-learning

Website này do Trung tâm Tin học Bộ GD-ĐT cùng Công ty HP Việt Nam hợp tác triển khai. Mục đích của website nhằm là góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục Việt Nam qua việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy bằng công nghệ thông tin và truyền thông; giúp mọi người hiểu, nghiên cứu và triển khai E-learning.

channelvn