Chợ phiên cuối tuần chuyển sang khu B Công viên 23-9

Chợ phiên cuối tuần sẽ chuyển sang khu B của Công viên 23-9 từ đầu tháng 10. UBND TP nhấn mạnh không cho hoạt động ẩm thực trong khu vực chợ phiên. Hoạt động này sẽ do UBND quận 1 và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đảm trách tại khu vực kế cận, cũng nằm trong khu B. Ngoài ra, UBND TP cũng giao khu nhạc nước tại mặt tiền khu B đường Nguyễn Thị Nghĩa cho Sở VHTT để khai thác hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Trước đây, Công ty Công viên Cây xanh TP, đơn vị chủ quản Công viên 23-9 đã phản đối tổ chức chợ phiên tại địa điểm cũ vì sẽ gây hư hại cỏ, cây xanh và không bảo đảm sinh hoạt giải trí thư giãn của người dân. channelvn