Thêm một tác hại của hút thuốc

Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư ở Lyon (Pháp), đã theo dõi 931 bệnh nhân và phân tích vai trò của thuốc lá, rượu và chế độ ăn uống đối với hậu quả của bệnh ung thư ở những bệnh nhân này trong 21 năm. Theo báo cáo kết quả nghiên cứu, hút thuốc là yếu tố quan trọng nhất tác động tiêu cực đến sự sống sót của bệnh nhân, đặc biệt ở những bệnh nhân có bướu nơi thanh quản. Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định tác hại của việc hút thuốc và chế độ ăn uống đối với bệnh ung thư thanh quản và hạ hầu. channelvn