Ra mắt 6 tổ CN tự quản

Theo phân công, chủ nhà trọ là tổ trưởng tổ tự quản; một CN là tổ phó. Tổ tự quản hoạt động theo quy ước: Vận động CN ngoại tỉnh sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; học tập nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, các tổ CN tự quản có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và và tố giác tội phạm; tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi triển khai thí điểm tại phường Bình Chiểu, LĐLĐ và Công an quận Thủ Đức sẽ tiếp tục thành lập thêm 5 tổ CN tự quản tại phường Linh Xuân, sau đó nhân rộng mô hình sang các phường còn lại. 

channelvn