Lao động mất việc làm sẽ tiếp tục tăng

Dự báo, số lao động bị mất việc làm sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những tháng còn lại của năm 2009”. ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết như vậy tại hội thảo “Xây dựng chính sách bảo đảm cân đối hài hòa giữa an sinh và linh hoạt tại VN”, tổ chức ngày 3-6 tại Hà Nội.


Thanh niên TP tìm việc làm tại hội chợ việc làm TPHCM. Ảnh: N.Hữu


- Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) vừa chính thức ra mắt ngày 3 - 6 tại Hà Nội. Trung tâm sẽ đóng vai trò bên thứ ba, trung gian trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho hai bên trong việc đối thoại, thương lượng. Sắp tới, các trung tâm ở khu công nghiệp, khu chế xuất, ở những ngành nghề nóng về quan hệ lao động sẽ được hình thành. 

thanh