Trợ cấp ốm đau bằng 75% tiền lương


Nghỉ việc  để chữa bệnh phải có xác nhận của cơ sở y tế. Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời:
Theo Điều 142 Bộ luật lao động; Điều 2, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 25, Điều 26 Luật BHXH:

Nếu bạn làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên hoặc bạn là viên chức thì khi nghỉ việc  để chữa bệnh phải có xác nhận của cơ sở y tế (không phải vì lý do tự hủy hoại sức khỏe hay vì lý do sử dụng chất ma túy và chất gây nghiện khác) thì được trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH).

Thời gian tối đa để hưởng chế độ ốm đau trong một năm là 30 ngày nếu bạn đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu bạn đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên. Trường hợp bạn dạy học thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được thời gian tối đa để hưởng trợ cấp ốm đau được cộng thêm 10 ngày. Mức trợ cấp ốm đau bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Nếu sau khi mổ mà sức khỏe còn yếu thì bạn còn được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm với mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

Trường học nơi bạn dạy không có trách nhiệm trả lương cho những ngày nghỉ việc chữa bệnh của bạn trong cả hai trường hợp bạn đủ và không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật BHXH.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám Q.1 TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn, congdoan@nld.com.vn.

huunha