Trình UNESCO hồ sơ Tín ngưỡng thờ Vua Hùng

(NLĐ)- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban UNESCO của VN, UBND tỉnh Phú Thọ, UBND TPHCM và các bộ, ngành địa phương liên quan xây dựng để trình UNESCO các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể: Tín ngưỡng thờ Vua Hùng và nghệ thuật đờn ca tài tử.Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc. Ảnh: TTXVN


Tín ngưỡng thờ Hùng Vương là đỉnh cao tâm thức dân tộc và Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành lễ hội văn hóa lớn của dân tộc. Đây chính là cội nguồn thiêng liêng, nơi khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức mạnh của cả dân tộc phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ năm 2000, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức theo nghi thức Quốc giỗ vào những năm chẵn (5 năm một lần). Theo kế hoạch, hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận Tín ngưỡng và Lễ hội Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể sẽ hoàn thành trước ngày 31-8-2010.


Dự kiến, trước năm 2011, hồ sơ trình UNESCO công nhận đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng sẽ được lập.

thangkiem78