Khánh thành Công viên Phần mềm Đà Nẵng

Công viên Phần mềm Đà Nẵng là một tổ hợp bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông, mạng truyền dẫn, tích hợp dữ liệu, đào tạo... bảo đảm tốt nhất khả năng cung ứng dịch vụ ở mức độ cao cho các hoạt động chuyên ngành nội dung số, công nghiệp công nghệ phần mềm và các hoạt động cùng lĩnh vực.


Sáng cùng ngày, Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng cũng tổ chức lễ khai trương cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng và Tạp chí điện tử thông tin và truyền thông (ICT) Đà Nẵng.

Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng là nơi thông tin đến được với người dân theo nhiều phương thức khác nhau (email, AMS, RSS). Riêng mục đích của ICT Đà Nẵng là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin và truyền thông.

thangkiem78