Tránh sai lầm trong ca đêm nhờ caffeine

Các nhà khoa học đã xem xét và đánh giá 13 khảo sát về tác dụng của caffeine đối với hiệu quả công tác của những người làm ca đêm. Họ giải thích rằng những người làm ca đêm dễ bị xáo trộn đồng hồ sinh học. Một số người bị rối loạn do làm việc ca đêm khiến họ chỉ ngủ được một khoảng thời gian ngắn nên buồn ngủ và dễ phạm sai lầm khi làm việc trở lại.

Những người tham gia thử nghiệm được cho dùng caffeine bằng nhiều cách như uống cà phê, nước tăng lực, dùng thuốc viên, thực phẩm hoặc chỉ dùng giả dược để đối chiếu. Họ khẳng định rằng chất caffeine khiến họ ít phạm sai lầm, làm tăng khả năng tư duy, chú ý, tri giác và ký ức so với việc dùng giả dược hoặc được nằm ngủ một chút.


Các tác giả nghiên cứu cho rằng cần có thử nghiệm thêm ở người cao tuổi, vì họ chỉ mới khảo sát ở độ tuổi từ 20 – 30.

nvhung