Lãi suất tiết kiệm cao nhất 11%/năm

Các ngân hàng cho biết số vốn huy động với lãi suất từ 11,5% - 12%/năm còn tồn khá nhiều nên lãi suất cho vay sẽ có lộ trình giảm dần trong khoảng 3 tháng, phấn đấu xuống còn 12%/năm theo chủ trương của Chính phủ.

 
Trước đó, 12 ngân hàng lớn cũng đã thống nhất giảm lãi suất tiết kiệm còn 11%/năm và lãi suất cho vay vốn lưu động 12% - 12,5%/năm.
nvhung