Công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: điểm chuẩn vào lớp chuyên Anh là 42.00- NV1, 43.00- NV2; chuyên hóa 45.75- NV1, 46.75- NV2; chuyên lý 42.00- NV1, 43.00- NV2; chuyên sinh 36.50- NV1, 37.50- NV2; chuyên tin 39.25-NV1, 40.25- NV2;  chuyên toán: 43.25-NV1, 44.25- NV2; chuyên văn 38.25- NV 1, 39.25- NV2.
 
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: chuyên Anh 39.50- NV1, 39.75- NV2; chuyên hóa 43.50- NV1, 2; chuyên lý 37.00- NV1, 2; chuyên toán 40.50- NV1, 41.00- NV2, chuyên văn 35.50- NV1, 36.00- NV2.
 
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: chuyên Anh 39.00- NV1, 2; chuyên hóa 41.50- NV1, 41.75- NV2; chuyên lý 34.25- NV1, 2; chuyên sinh 36.00- NV 1, 2; chuyên toán 40.25- NV1, 40.75- NV2; chuyên văn 37.00- NV1, 37.75- NV2.
 
Trường THPT Gia Định: chuyên Anh 36.00- NV1, 2; chuyên hóa 37.00- NV1, 38.00- NV2; chuyên lý 33.75- NV1, 2; chuyên toán 37.75- NV1, 38.00 NV2.
 
THPT Nguyễn Hữu Cầu: chuyên Anh 30.50, chuyên hóa 29.00, chuyên lý 29.25, chuyên toán 32.00.
 
Trường THPT Nguyễn Hữu Huân: chuyên Anh 27.00, chuyên hóa 36.50, chuyên lý 29.75, chuyên toán 32.
 
Trường THPT Củ Chi: chuyên Anh 31.75, chuyên hóa 24.75, chuyên lý 31.25, chuyên toán 27.50.
 
Trường THPT Trung Phú: chuyên Anh 29.50, chuyên hóa 28.00, chuyên lý 30.25, chuyên toán 23.50.
 
Lớp không chuyên:
 
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận điểm chuẩn 42.50- NV3, 43,50- NV4.
 
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận điểm chuẩn 41.75- NV3, 42.25- NV4.
ngoccuc