Hà Nội nói không với túi ni lông

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên – Môi trường TP chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất kế hoạch thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tránh hình thức, lãng phí. Nội dung chương trình chủ yếu tập trung vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, tổ chức sự kiện chính tại công viên nước Hồ Tây.

thangkiem78