Vinacafé xây nhà máy công suất 3.200 tấn/năm

Với số vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng, nhà máy được xây trên khu đất rộng gần 5 ha, tại Khu Công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai, lớn gấp 4 lần nhà máy thứ hai và gấp 40 lần nhà máy thứ nhất của Vinacafé Biên Hòa.

 
Dự kiến qúy I/2013, nhà máy này sẽ đi vào họat động.
nvhung