Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật

Đây là hoạt động chào mừng 50 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ Giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định - tiền thân của Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TPHCM, đồng thời là bước chuẩn bị cho đợt phát động sáng tác chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam.

 
Trại sáng tác gồm 15 thành viên thuộc 5 hội: Điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, văn nghệ và mỹ thuật, được định hướng sáng tác theo chủ đề  TPHCM với cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước và trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
 
Trại sáng tác sẽ nghiệm thu tác phẩm vào tháng 6-2013.

           

nvhung