Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ an toàn

Trong khuôn khổ của diễn đàn, ông Boyarkin Sergei Alexandrovich, Giám đốc Chương trình Tập đoàn Rosatom, giới thiệu lò phản ứng của Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc thế hệ thứ ba, loại 2 vòng tuần hoàn, với hệ số an toàn về môi trường rất cao.

nvhung