Phát biểu của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tại kỳ họp lần thứ 20 HĐND TPHCM khóa VII

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải
Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2011, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; quý đại biểu tham dự Hội nghị và đồng bào, đồng chí thành phố lời chúc sức khỏe ân cần với những tình cảm tốt đẹp nhất.
 
Bảy năm qua, trong bối cảnh chung của đất nước và thành phố có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những tác động tiêu cực do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2007, cùng với những biến động phức tạp về thị trường, sự biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra trên thế giới,… mà chúng ta phải đối phó với sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự nỗ lực trong công tác điều hành của chính quyền thành phố nhằm đề ra các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân đã mang lại kết quả tích cực.
 
Chịu trách nhiệm trước nhân dân thành phố và cơ quan Nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đạt được những chuyển biến tích cực về đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; qua đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, góp phần tích cực vào những thành tựu quan trọng và khá toàn diện của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII đã làm được rất nhiều việc và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tốt đẹp trong lòng người dân thành phố Hồ Chi Minh.
 
Qua các kỳ họp với nội dung ngày càng được nâng cao về chất lượng, làm rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân của các cơ quan công quyền, của các cá nhân cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền; qua chất vấn, trả lời chất vấn, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng tại các kỳ họp đã làm sáng tỏ, đề xuất được nhiều giải pháp, biện pháp quản lý nhà nước và xã hội phù hợp với điều kiện địa bàn đô thị.
 
Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân - lắng nghe, trao đổi và giải quyết được nhiều kiến nghị của cử tri khá hiệu quả. Hội đồng nhân dân thành phố đã có nhiều sáng kiến mở rộng thông tin, đối thoại, chất vấn, thu thập ý kiến qua các phương tiện thông tin đại chúng mang lại hiệu quả tốt, góp phần mở rộng, phát huy dân chủ rất thiết thực; đến nay, người dân thành phố đã quen và quan tâm chờ đợi tham gia Chương trình “Nói và Làm” trên Đài Truyền hình thành phố, Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” trên Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Trang Thông tin điện tử “Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh” của Hội đồng nhân dân thành phố.
 
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố được tăng cường rõ nét và ngày càng có hiệu quả. Trong điều kiện thành phố thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân quận - huyện, phường đã đặt ra cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trách nhiệm rất nặng nề. Ngoài việc giám sát, tại các kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thực hiện hàng ngàn cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực, từ đó có hàng trăm kiến nghị được gửi đến các ngành hữu quan và đã được giải quyết được trên 80%; đặc biệt, đã tập trung giám sát đối với những lĩnh vực còn tồn đọng, bức xúc của nhân dân như về vấn đề quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, về vệ sinh môi trường, về sử dụng tài sản công (nhà xưởng, kho bãi…), về chăm lo xây dựng chỗ ở cho công nhân, cho sinh viên, nơi vui chơi, giải trí cho trẻ em, v.v…
 
Sau 7 năm hoạt động, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII đã đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Luật định, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; với những suy nghĩ và cách làm mới, năng động, sáng tạo và hiệu quả, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp ở thành phố; qua đó, đã và đang góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đã liên hệ chặt chẽ với cử tri, bám sát thực tiễn để tập trung xem xét, quyết định nhiều chủ trương và vấn đề quan trọng của thành phố; giải quyết nhiều sự việc bức xúc về dân sinh và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,
 
Kế thừa các khóa trước, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ. Từ thực tiễn phong phú, đã bổ sung nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó là, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân được nhân dân tín nhiệm, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực và có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố cần có cơ cấu hợp lý, có số đại biểu chuyên trách cần thiết, đặc biệt trong điều kiện thành phố không có Hội đồng nhân dân quận - huyện và phường; đó là, không ngừng tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, thấu hiểu những vấn đề đang đặt ra trong sản xuất - kinh doanh, trong học tập, đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt của công nhân, nông dân, trí thức, sinh viên, học sinh, doanh nhân,… để giám sát, chất vấn, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan quyền lực Nhà nước tại thành phố; đó là, nâng cao chất lượng, hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân thành phố với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố; đó là, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, về đường lối, chủ trương của Đảng và của Thành ủy, về những vấn đề đang đặt ra trong xây dựng, phát triển thành phố đối với từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tạo điều kiện để mỗi đại biểu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân.
 
Mặc dù, với nhiệm vụ to lớn, nặng nề của thành phố và trước yêu cầu mới ngày càng cao, chắc hẳn chúng ta chưa thể hài lòng thật trọn vẹn với những gì Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII đã làm được. Trong đó, không ít vấn đề, nhất là những bức xúc của nhân dân trong quy hoạch, trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong vấn đề chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, cùng một số vấn đề đang đặt ra trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội,…Tình hình trên đòi hỏi rất cao về đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước nói chung, của Hội đồng nhân dân thành phố nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Song, với sự tín nhiệm và mức độ hài lòng của nhân dân thành phố, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII đã đạt được những thành tựu rất cơ bản và quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm với nhân dân và nhiệm vụ chính trị của thành phố; thực hiện đúng Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri với nỗ lực thực hiện đại diện quyền làm chủ của nhân dân hầu hết các lĩnh vực, với ý thức tất cả hoạt động là nhằm chăm lo chất lượng sống cho người dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao, trân trọng hoan nghênh và chân thành cám ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng, kiên trì thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu làm tròn chức trách cao cả của người đại biểu nhân dân trong suốt 7 năm qua, đóng góp trực tiếp làm nên thành quả chung của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí,
Chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân quận - huyện, phường; nên nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII là rất nặng nề, có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị để xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua thực hiện chức năng dân chủ đại diện, bảo đảm dân chủ được thực thi trong thực tế cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng phù hợp với quy mô và đặc điểm là một đô thị loại đặc biệt; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi, quyền hạn được phân cấp; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho cơ quan Hội đồng nhân dân và từng đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy bày tỏ sự đồng tình với những kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy, đặc biệt là việc cần sớm ban hành Luật về đô thị làm cơ sở cho việc xây dựng chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.
Trên tinh thần đó, tôi mong rằng các ngành, các cấp, nhất là Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và đồng bào, đồng chí thành phố ra sức chuẩn bị, tích cực tham gia, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2011 - 2016, bầu chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chúng ta phải không ngừng đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; kiên định, kiên quyết hơn nữa, ra sức xây dựng bộ máy chính quyền các cấp của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, bảo đảm bao nhiêu quyền lợi cũng thuộc về nhân dân như Bác Hồ kính yêu đã dạy, nhằm đáp ứng mong muốn của Đảng, nguyện vọng của nhân dân.
 
Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí cùng đồng bào thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi.
 
Xin chân thành cám ơn!
huunha