Dừng phát hành tiền xu

Chất lượng của tiền xu cũng nhanh chóng bị xuống cấp, xỉn màu...
  
Tại văn bản trả lời các kiến nghị của cử chi tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, theo TTXVN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, sau khi được phép của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã dừng phát hành thêm tiền xu.
Theo Ngân hàng Nhà nước, những hạn chế của tiền kim loại trong lưu thông đã được Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp phù hợp. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Viện hóa học, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng của đồng tiền kim loại.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thích hợp đối với việc lưu thông tiền kim loại.
Các loại tiền xu có mệnh giá từ 200 đồng đến 5.000 đồng bắt đầu đi vào lưu thông từ cuối năm 2003 với mục đích tạo tiền đề cho phát triển các hình thức thanh toán tự động.
Lý do của việc dừng là do tốc độ trượt giá của VND khiến một số mệnh giá của loại tiền xu ít được sử dụng. Mặt khác, chất lượng của tiền xu cũng nhanh chóng bị xuống cấp, xỉn màu… gây khó khăn trong việc cất trữ. Thêm vào đó là tâm lý ngại sử dụng tiền xu của một bộ phận người Việt Nam vì rất dễ bị rơi và mất.
loanphuong