Ngày 16-5, cột mốc biên giới Việt – Lào khánh thành tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị)

thaonguyen