Hải Phòng: Sáng 18-6, khai trương cơ sở điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone xã hội hoá đầu tiên của cả nước

thuhang