Lập trung tâm điều phối hiến, ghép mô tạng

Trung tâm này có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc hủy bỏ việc hiến mô, bộ phận cơ thể người; quản lý danh sách cũng như việc cấp thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác; quản lý thông tin người hiến, ghép; điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người… Trung tâm cũng thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước.  Hiện tại, ngân hàng mô (giác mạc, xương, da...) đã được thành lập tại Bệnh viện Mắt Trung ương, Học viện Quân y, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Hà Nội.

Theo thống kê của Bộ Y tế, toàn quốc hiện có khoảng 5.000-6.000 người chờ ghép thận; riêng tại Hà Nội, hơn 1.500 người có chỉ định ghép gan và hàng trăm người có chỉ định ghép tim. Tuy nhiên, từ trước đến nay, nguồn tạng để ghép chủ yếu từ người cho có cùng huyết thống. 

quocthang