Iraq: Đánh bom liên tiếp nhằm vào người hành hương, ít nhất 33 người chết

thaonguyen