Một cán bộ ngân hàng tham ô trên 7 tỉ đồng bị bắt

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1-10 đến 25-11, ông Giang đã nhiều lần chỉ đạo cán bộ dưới quyền, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Huyền, “thao tác kỹ thuật” rút tiền tiết kiệm của 7 khách hàng với tổng số tiền trên 7 tỉ đồng. Số tiền này ông Giang dùng vào việc trả nợ và cho vay nặng lãi.

nvhung