Đào tạo xong mới ký hợp đồng

Một số công nhân (Công ty Hoàng Bảo Ngọc, quận Gò Vấp-TPHCM)

- Bà Thanh Hà, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Hoàng Bảo Ngọc, trả lời: Tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ gỗ, đa số người lao động mới vào làm đều chưa biết nghề, công ty phải đào tạo. Trong quá trình đào tạo, công ty hỗ trợ tiền lương, tiền chuyên cần, tiền ăn ở. Khi họ đã biết nghề, công ty tiến hành ký kết hợp đồng lao động và đóng các khoản bắt buộc theo quy định. Người lao động có thắc mắc, khiếu nại, đề nghị liên lạc trực tiếp với công ty để được giải quyết cụ thể.

nvhung