Ninh Thuận: Chuyên gia Nga khoan thăm dò địa chất nhà máy điện hạt nhân ở Thuận Nam

 
thaonguyen