Đắk Lắk: Số lượng cồng chiêng giảm đáng kể, hiện toàn tỉnh chỉ còn 2.307 bộ

thuytien