Quảng Ngãi: Vừa kết nạp thêm 261 ngư dân của 23 tàu cá vào nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn

mynhung